Danet à Pluherlin


F

Françoise (ca 1708-1738) x 1733 Jean Guillas (1709-1757)

G

Guyonne (1750-1815), fille de Jan Danet (1706-1774) et de Jeanne Duval (1718-1785) x 1772 Augustin Mercier (1753-1789)

J

Jan (1706-1774), fils de Julien Danet (✝ 1709) et de Yvonne Coquais (1672-1740) x 1741 Jeanne Duval (1718-1785)

Jeanne (ca 1752-1818), fille de Jan Danet (1706-1774) et de Jeanne Duval (1718-1785)